Σύνδεση

Για την σύνδεση των σχολικών μονάδων, η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, χρησιμοποιώντας τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.

Ο επίσημος λογαριασμός του σχολείου είναι ο λογαριασμός που χρησιμοποιείτε για την παραλαβή της αλληλογραφίας του σχολείου, και όχι ο λογαριασμός του γραμματειακού συστήματος myschool.