Ανοικτά δεδομένα

Στα παρακάτω αρχεία ανοικτών δεδομένων παρουσιάζονται τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα EduLabs έως και αυτή τη στιγμή.

Δεδομένα Μεταφόρτωση αρχείου
Μονάδες που συμμετέχουν στη δράση Αρχείο .csv
Χώροι μονάδων που καταγράφηκαν από τη δράση Αρχείο .csv
Εξοπλισμός μονάδων που καταγράφηκε από τη δράση Αρχείο .csv
Λογισμικό που χρησιμοποιείται από τις μονάδες και καταγράφηκε από τη δράση Αρχείο .csv
Αιτήσεις που συγκεντρώθηκαν από τις μονάδες Αρχείο .csv
Εξοπλισμός που αιτήθηκαν οι μονάδες Αρχείο .csv
Νέες αιτήσεις που συγκεντρώθηκαν από τις μονάδες Αρχείο .csv
Εξοπλισμός που αιτήθηκαν οι μονάδες με τις νέες αιτήσεις Αρχείο .csv
Σχολεία των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν Αρχείο .csv

API

Παρέχεται η δυνατότητα άντλησης δεδομένων μέσω προγραμματιστική διεπαφής (API) σε μορφή JSON. Η αναλυτική τεκμηρίωση των παρεχόμενων λειτουργιών καθώς και δοκιμαστικό περιβάλλον είναι διαθέσιμα στη σελίδα τεκμηρίωσης καθώς και στο wiki του έργου .