Καλώς ήρθατε στην εφαρμογή Καταγραφής και Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών Σχολείων

Το ΥΠΠΕΘ προχώρησε στη βελτίωση της εφαρμογής σύμφωνα με τις υποδείξεις σας κατά τη πρώτη περίοδο λειτουργίας της που αφορούσε στις αιτήσεις για την επιλογή των σχολείων της 1ης φάσης. Σε συνέχεια το ΥΠΠΕΘ σχεδιάζει την προμήθεια ψηφιακού υλικού για όλα τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Το edulabs.minedu.gov.gr αποτελεί το βασικό εργαλείο του ΥΠΠΕΘ για την καταγραφή των αναγκών των σχολείων σε ψηφιακό εξοπλισμό σύμφωνα με την εγκύκλιο "Ψηφιακος Εξοπλισμός Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης".

Βασικό κριτήριο επιλογής των προτάσεων θα είναι τα εκπαιδευτικά σενάρια χρήσης του αιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού.

Η εφαρμογή αυτή θα αποτελεί το βασικό εργαλείο του ΥΠΠΕΘ για την καταγραφή των αναγκών των σχολείων σε ψηφιακό εξοπλισμό.

Αναλυτικές οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής βρείτε στην σελίδα «Σχετικά με τη δράση» και στις οδηγίες χρήσης των σελίδων της εφαρμογής.

EduLabs σε αριθμούς

8339 Σχολεία που έχουν καταχωρηθεί


6362 Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί