Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στην δράση των edulabs μπορεί να συμμετέχει ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό από όλα τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα με εμπειρία σε STEAM που θέλει να συνεργαστεί με τα σχολεία στην αξιοποίηση των 140 edulabs που εγκαθίστανται σε σχολεία σε όλες τις εκπαιδευτικές διευθύνσεις.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Δράσεις

Παρακαλώ περιγράψτε σύντομα δράσεις που έχετε συμμετάσχει.