Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στην δράση των edulabs μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί με εμπειρία σε STEAM που θέλουν να συνεργαστούν με τα σχολεία στην αξιοποίηση των 140 edulabs που εγκαθίστανται σε σχολεία σε όλες τις εκπαιδευτικές διευθύνσεις.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Δράσεις

Παρακαλώ περιγράψτε σύντομα δράσεις που έχετε συμμετάσχει.